Promocja polskiej turystyki medycznej
na rynkach międzynarodowych w latach 2012-2015
10 powodów dla których warto wybrać Polskę
 • 1 Profesjonalna kadra medyczna
 • 2 Innowacyjne metody leczenia
 • 3 Wysoki standard - niskie koszty
 • 4 Kompleksowa opieka
 • 5 Nowoczesny sprzęt
 • 6 Atrakcyjna oferta turystyczna
 • 7 Odwiedziło nas tysiące pacjentów
 • 8 Doświadczenie w obsłudze pobytów
 • 9 Szybkie terminy zabiegów
 • 10Bogactwo naturalnych zasobów
czytaj więcej
Unikalna oferta medyczna
Sprawdź ofertę wyjątkowych usług medycznych w Polsce!
czytaj więcej
Porównaj ceny
Kalkulator Polskie placówki medyczne oferują pacjentom z całego świata usługi medyczne tańsze nawet do 80%!
sprawdź koszty
Poradnik dla Pacjenta - Krok po Kroku
Skorzystaj z naszych rad i zaplanuj krok po kroku swoją wizytę w Polsce!
czytaj więcej
Pakiety medyczne
Sprawdź oferty specjalne i oszczędzaj! Pakiety medyczne specjalnie dostosowane do potrzeb pacjentów.
czytaj więcej
Sport Medica

Sport Medica - Carolina Medical Center 

                          

Sport Medica i Carolina Medical Center realizują unikatowy na Polskim rynku model biznesowy, który w okresie 12 lat działalności firmy przetrwał próbę czasu pomimo wielokrotnych kryzysów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce i tym samym dał podstawę do zakreślenia strategii dalszego rozwoju.

Pomimo, a w zasadzie dzięki temu, że szpital CMC ma wąsko specjalistyczny charakter zbudował on trwałą pozycję rynkową potwierdzoną w branży, a przede wszystkim stale weryfikowaną przez klientów gotowych płacić za usługi medyczne realne ceny rynkowe ( średnio 10-30 % wyższe niż w konkurencyjnych podmiotach) co pozwala spółce rozwijać się w tempie dwukrotnie przewyższającym tempo rozwoju rynku prywatnych usług medycznych ( za okres 1999-2009 średnie tempo wzrostu przychodów Sport Medica S.A. to 19% rocznie vs 9 % wzrostu dla sektora prywatnych usług medycznych).

Wysokie standardy jakościowe i technologiczne wbudowane w kulturę firmy uczyniły z niej eksperta branżowego wyznaczającego standardy rynkowe w zakresie nowoczesnej ortopedii i traumatologii w tym w najbardziej wymagającym segmencie traumatologii urazów sportowych.

Potwierdzeniem jakości świadczonych usług jest ponad 40% odsetek zabiegów operacyjnych będących reoperacjami po nieskutecznym leczeniu pacjentów w innych ośrodkach medycznych oraz status Ośrodka Leczenia Urazów Sportowych PKOl będący podsumowaniem zaangażowania zespołu medycznego CMC w opiekę nad czołowymi sportowcami w Polsce.

Baza szpitalna jaką dysponowała spółka do końca 2009 r nie odpowiadała  renomie rynkowej i jakości oferty medycznej CMC, a z drugiej strony była ograniczeniem dla dalszego zwiększania liczby obsługiwanych pacjentów oraz poszerzenia zakresu i form realizowanych usług.

Stąd też wynikały decyzje akcjonariuszy spółki o przystąpieniu do realizacji projektu budowy nowego szpitala mogącego z jednej strony podtrzymać rozwój spółki, a z drugiej rozszerzyć zakres usług w nowych obszarach biznesowych.

Decyzjom tym towarzyszyły sukcesywna akumulacja kapitału poprzez zwiększanie bazy akcjonariatu spółki oraz skuteczność w pozyskiwaniu środków pomocowych UE na inwestycje w wyposażenie nowego szpitala i jego zdolności do konkurencji na rynku Europejskim.

Watro wspomnieć, że w tych zawodach Sport Medica występowała jako zwykły przedsiębiorca kierujący się regułami rachunku ekonomicznego i rynkowymi zasadami działania będąc wykluczona z szeregu programów pomocowych adresowanych do publicznych szpitali i NZOZ mających podpisany kontrakt z NFZ.  Mimo tych ograniczeń skuteczność spółki w absorpcji  programów pomocowych UE o charakterze inwestycyjnym z bezzwrotnymi dotacjami jest godna zauważenia lokując ją również w dobrej pozycji na przyszłość gdzie w nowym budżecie UE i perspektywie finansowej 2014 -2017 programy o miękkim charakterze – edukacyjne i naukowo-badawcze stanowić będą zdecydowaną większość, a z perspektywy spółki znakomicie będą się wpisywać w posiadaną infrastrukturę i nabyte umiejętności. 

Oddana do dyspozycji spółki nowa baza szpitalna pozwala na zdynamizowanie rozwoju spółki poprzez uruchomienie nowych, niedostępnych od tej pory usług oraz otwarcie się na nowe formy współpracy dotychczas nie wykorzystywane ze względu na ograniczone możliwości przerobowe dotychczasowej lokalizacji.

Głównymi obszarami zainteresowania oprócz organicznego rozwoju działalności spółki w dotychczasowych obszarach jest rozwinięcie ambulatorium urazowego obsługującego świeże przypadki urazowe – dominujące w normalnej praktyce ortopedycznej, uruchomienie oddziału ortopedii dziecięcej ze świadczeniami finansowanymi ze środków NFZ, rozszerzenie oferty o turystykę medyczną, rozwój działalności działu diagnostyki w tym w szczególności diagnostyki funkcjonalnej oraz uruchomienie działu medycyny żywienia.

Jakość technologiczna nowego szpitala i potencjał rozwojowy jaki zapewnia w zestawieniu z ogromną skalą potrzeb inwestycyjnych publicznego sektora ochrony zdrowia stawiają Carolina Medical  Center w uprzywilejowanej pozycji w walce o Klienta mającego wysokie wymagania w tym Klienta zagranicznego.  Sport Medica stała się też potencjalnym partnerem firm ubezpieczeniowych i kas chorych oraz firm abonamentowych poszukujących dla swoich Klientów specjalistycznej usługi szpitalnej w obszarze ortopedii i traumatologii narządów ruchu.

   

Prywatny charakter przedsięwzięcia zainicjowanego przez dwóch lekarzy sukcesywnie przekształcany w formę spółki kapitałowej i rynkowo działającego przedsiębiorstwa został na początku roku 2010 wsparty kapitałowo przez lidera branży prywatnych usług medycznych w Polsce – spółkę ABC Medicover zapewniając Sport Medica strategiczne wsparcie oraz zdolność rozwoju w oparciu o własne pomysły ale też sieciową ekspertyzę Grupy Medicover.

Pomimo zaangażowania kapitałowego silnego podmiotu – uzgodniono suwereny rozwój marki CMC i zachowanie odrębności struktur ze wskazaniem na operacyjną współpracę w tym w zakresie wspólnych projektów na rynku medycyny prywatnej.  Pomimo braku dominacji w strukturze Sport Medica S.A. spółka Medicover swoją obecnością w akcjonariacie potwierdza słuszność wyborów strategicznych i profil działania Carolina Medical Center rozwijając po swojej stronie projekt szpitalny w Warszawie oraz inne o podobnym charakterze w Europie Centralnej.

Podsumowując Sport Medica S.A. i prowadzona w ramach spółki działalność szpitala Carolina Medical Center predysponują je do roli centrum doskonałości opartego o praktykę kliniczną doskonaloną na styku z najbardziej wymagającymi grupami pacjentów i wykorzystującego te doświadczenia w rozwoju działalności edukacyjnej i naukowo badawczej.

POWSTANIE I HISTORIA SPORT MEDICA S.A.

Sport Medica S.A. jest następcą prawnym powołanej do życia w 1997 r. przez dwóch lekarzy ortopedów funkcjonujących do tamtej pory w strukturach Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej Roberta Śmigielskiego i Grzegorza Adamczyka spółki cywilnej  Carolina Medical Center.

W następstwie szeregu przekształceń form prawnych i struktury prowadzonej działalności we wrześniu 2002 r. spółka akcyjna Sport Medica S.A. przejęła dotychczasowe formy działalności w tym zarejestrowany decyzją Wojewody Warszawskiego z dnia 26 czerwca 1998 roku  NZOZ CMC.

Idea stworzenia centrum ortopedii i medycyny sportowej wzorem wiodących tego typu ośrodków w Europie dała podwaliny obecnego przedsiębiorstwa i wyznaczyła standardy jakościowe w nim praktykowane sod momentu założenia do dnia dzisiejszego.

 

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI SPORT MEDICA S.A.

Od początku swojego istnienia Spółka koncentrowała swoją działalność na świadczeniu usług z zakresu medycyny i ochrony zdrowia w ramach NZOZ Carolina Medical Center, którego jest wyłącznym właścicielem. Początkowo CMC mieściła się w niewielkim budynku przy ul. Broniewskiego 89 na warszawskim Żoliborzu, a od stycznia 2010r. przeniosła swoją działalność do nowej siedziby przy ul. Pory 78 na warszawskim Mokotowie.

Szpital Carolina Medical Center to aktualnie jeden z największych i najnowocześniejszych prywatnych szpitali ortopedycznych w swojej klasie w Europie. Umożliwia on realizację zarówno powszechnie dostępnych procedur medycznych, jak i wysoce specjalistycznych. W szpitalu znajdują się cztery sale operacyjne, oddział intensywnej opieki medycznej wyposażony w specjalistyczne łóżka z pełnym monitoringiem funkcji życiowych, laboratorium analityczne, 21 jedno- lub dwuosobowych pokoi szpitalnych dla pacjentów.

Wyposażenie nowej siedziby CMC w dużej części zrealizowane zostało przy wykorzystaniu dotacji unijnej przyznanej w ramach działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na utworzenie centrum diagnostyki obrazowej i funkcjonalnej (CDOiF). Dzięki realizacji projektu zakupione zostały nowoczesne urządzenia pracowni diagnostyki obrazowej ( dwa aparaty RTG, USG, rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy) oraz wyposażenie pracowni biomechaniki i telediagnostyki ).

Od sierpnia 2004r. Klinika nieprzerwanie posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 poświadczający wysoką jakość i kompleksowość świadczenia usług medycznych w zakresie ortopedii, medycyny sportowej, neurochirurgii, reumatologii, rehabilitacji, diagnostyki obrazowej i funkcjonalnej, pomocy doraźnej.

Specjaliści CMC angażują się we współpracę z polskimi klubami i związkami sportowymi, byli obecni w sztabach medycznych polskich reprezentacji podczas takich imprez jak:

 • Letnie Igrzyska Olimpijskie, Ateny 2004,
 • Zimowe Igrzyska Olimpijskie, Turyn 2006,
 • Letnie Igrzyska Olimpijskie, Pekin 2008.

Stała opieka, którą CMC otacza sportowców, w tym czołowych polskich olimpijczyków, jest potwierdzeniem profesjonalizmu Kliniki w leczeniu urazów sportowych. Znalazło to swój wyraz w umowie, którą Polski Komitet Olimpijski zawarł z CMC na okres przygotowań i trwania Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 oraz Soczi 2014. Na mocy porozumienia CMC uzyskała status „Centrum leczenia urazów sportowych” i „Partnera medycznego PKOl” i obejmuje opieką medyczną grupę czołowych polskich sportowców - medalistów mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich ,objętych  indywidualnym trybem przygotowań olimpijskich.  Katalog świadczonych usług obejmuje: konsultacje ortopedyczne z zakresu traumatologii i neurochirurgii, badania diagnostyczne i laboratoryjne, a także systematyczne monitorowanie stanu zdrowia zawodników.

Jako pierwsza prywatna placówka medyczna w Polsce CMC otrzymała akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych z ortopedii i traumatologii narządów ruchu. Obecnie na szeroką skalę prowadzi szkolenia i staże dla lekarzy z całego świata, a także prowadzi koło medyczne dla studentów medycyny przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Klinika CMC jest prekursorem we wprowadzaniu wielu nowoczesnych technik medycznych i metod leczenia:

 • Do szczególnych osiągnięć CMC należą m.in.: przeszczepy chrząstki własnej (OATS) stawu kolanowego oraz pierwsze w Polsce przeszczepy łąkotek.
 • Opracowane przez fizjoterapeutów CMC metody rehabilitacji po przeszczepie chrząstki stawu kolanowego znalazły światowe uznanie w gronie specjalistów.
 • Jako pierwszy ośrodek w Polsce CMC zaczęła wykonywać operację endoprotezoplastyki stawu biodrowego metodą BHR (Birmingham Hip Resurfacing - kapoplastyka stawu biodrowego), a od 2009 r. jej zmodyfikowaną odmianę BMHR.
 • Jako pierwszy ośrodek w Polsce i Europie CMC wykonuje operację wszczepienia innowacyjnej protezy stawu skokowego InBone.
 • Carolina Medical Center jest jednym z nielicznych ośrodków w kraju, w którym przeprowadzany jest zabieg naprawy chrząstki stawowej przy pomocy własnych komórek chrzęstnych u pacjenta po urazie kolana – poprzez implantację własnych komórek chrzęstnych pacjenta wyhodowanych w laboratorium.
 • Lekarze pracujący w CMC są europejskimi prekursorami w artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego tylnego stawu kolanowego z odtworzeniem jego pełnej struktury.
 • Opracowali także metodę rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego u dzieci, która jest w chwili obecnej rekomendowana na całym świecie.
 • Unikalnym na skalę Polski jest wykonywanie badania płynu maziowego w mikroskopie ze światłem spolaryzowanym na obecność kryształów.
 • Również w CMC pierwszy raz w kraju przeprowadzono operację stabilizacji kręgosłupa metodą Implantacji In Space – przy zastosowaniu rozwórki międzywyrostkowej.
 • Inną operacją kręgosłupa unikatową w skali kraju, dostępną w CMC jest kyphoplastyka balonowa stosowana w kompresyjnych złamaniach kręgosłupa.
 • Wysoka ocena Carolina Medical Center przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia wizytujących ośrodek pozwoliła na uzyskanie zgody na przeprowadzanie zabiegów transplantacji na terenie kliniki.

Działalność badawczo-rozwojowa Kliniki CMC realizowana jest również w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego "Inicjatywa Technologiczna I", w ramach którego Sport Medica S.A. we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi projekt badawczy "Modelowanie matematyczne w planowaniu zabiegów osteotomii kończyny dolnej". Celem projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnego systemu projektowania i wspomagania zabiegów osteotomii kończyny dolnej.

   

OPIS DZIAŁALNOŚCI – PRODUKTY I USŁUGI

Celem działania CMC jest odpłatne udzielanie stacjonarnych i ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Główne obszary działalności ośrodka to leczenie chorób narządów ruchu, urazów układu kostnego i tkanek miękkich. Ortopedia i traumatologia sportowa to wiodący dział Kliniki CMC. Klinika oferuje także szeroki zakres zabiegów neurochirurgicznych, głównie obejmujących schorzenia kręgosłupa oraz leczenie schorzeń reumatologicznych.

Główne rodzaje usług świadczonych przez CMC to:

1. konsultacje lekarskie w specjalnościach: ortopedia i traumatologia dzieci  i dorosłych, traumatologia sportowa, neurochirurgia, reumatologia, chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa, neurologia,

2. zabiegi operacyjne ortopedyczne, w tym zabiegi małoinwazyjne jak artroskopia,

3. zabiegi neurochirurgiczne,

4. diagnostyka obrazowa i funkcjonalna,

5. zabiegi rehabilitacyjne.

Klinika CMC świadczy usługi dla pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi układu kostno-stawowego i układu mięśniowego w ramach oddziałów (centrów kompetencji) specjalizujących się w leczeniu poszczególnych elementów narządu ruchu.

CMC prowadzi również działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalność szkoleniową. CMC może również, na mocy § 10 statutu, prowadzić badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe oraz uczestniczyć w realizacji celów naukowych, badawczych lub dydaktycznych państwowych uczelni medycznych, państwowych uczelni prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, jednostek badawczo-rozwojowych lub Polskiej Akademii Nauk, w tym w eksperymentach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA NZOZ CAROLINA MEDICAL CENTER

W ramach NZOZ CMC zarejestrowane są cztery jednostki organizacyjne:

•             Przychodnia Specjalistyczna,

•             Centrum Rehabilitacji,

•             Centrum Diagnostyki Obrazowej i Funkcjonalnej,

•             Szpital.

 

Jednostkom NZOZ CMC podlegają następujące komórki organizacyjne:

•             Przychodnia Specjalistyczna:

- Poradnia chirurgii dziecięcej

- Poradnia chirurgii naczyniowej

- Poradnia chirurgii ogólnej

- Poradnia chirurgii ręki

- Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

- Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci i młodzieży

- Poradnia hematologiczna

- Poradnia internistyczna

- Poradnia medycyny sportowej

- Poradnia neurochirurgiczna

- Poradnia neurologiczna

- Poradnia reumatologiczna

- Poradnia wad postawy

- Gabinet zabiegowy pielęgniarski z punktem szczepień

•             Centrum Rehabilitacji:

- Poradnia Rehabilitacyjna

- Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

•             Centrum Diagnostyki Obrazowej i Funkcjonalnej:

- Pracownia biomechaniki

- Pracownia USG

- Pracownia rentgenowska

- Pracownia rezonansu magnetycznego

- Pracownia tomografii komputerowej

•             Szpital:

- Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej i medycyny sportowej

- Oddział chirurgii ręki

- Oddział chirurgii jednego dnia

- Oddział neurochirurgii

- Oddział chirurgii plastycznej

- Oddział chirurgii dziecięcej i urazowo-ortopedycznej (dla dzieci powyżej trzeciego roku życia)

- Oddział reumatologii

- Oddział rehabilitacyjny

- Blok operacyjny

- Dział anestezjologii

- Sterylizatornia

 

Szeroki zakres rejestracji struktur medycznych pozwala na płynne rozszerzanie zakresu działalności w komplementarnych do dotychczasowego obszarach oraz zapewnia możliwości nawiązania współpracy z NFZ i innymi finansującymi świadczenia medyczne podmiotami.

 

ZASOBY TECHNOLOGICZNE SPÓŁKI

Bardzo ważnym elementem rozwoju Sport Medica S.A. jest dbałość o rozwój posiadanych urządzeń i sprzętu medycznego oraz technologii informatycznych, które mają wspomagać pracę zespołu medycznego, jak również wspierać zarządzanie firmą. Nowoczesne urządzenia medyczne umożliwiają optymalizację realizowanych procesów i procedur medycznych oraz wpływają na podniesienie jakości świadczonych usług. Poczynione przez Spółkę inwestycje w rozwój technologii informatycznych zaowocowały wdrożeniem następujących rozwiązań funkcjonujących w nowej siedzibie Kliniki:

 • Szerokopasmowy transfer danych i komunikacja IP;
 • Bezprzewodowa sieć ogólnodostępna;
 • Systemy Audio-Video w oparciu o protokół IP;
 • Rozwiązania komunikacyjne - Telefonia IP, Cisco call manager;
 • Zdalny dostęp do zasobów informatycznych w oparciu o technologię VPN;
 • Serwery autentykacyjne pozwalające na identyfikację dostępu i bezpieczną wymianę danych;
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna;
 • Podpis elektroniczny.

Klinika oprócz nowoczesnych rozwiązań z zakresu IT została wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia medyczne, w szczególności jeżeli chodzi o wyposażenie sal operacyjnych. Carolina Medical Center spełnia obecnie wszystkie wymogi dotyczące wyposażenia placówek medycznych, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia mają obowiązywać  w stosunku do wszystkich placówek medycznych  od 2012r.

Przykładem wykorzystywania nowoczesnych technologii w ramach świadczenia usług medycznych w CMC jest utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Funkcjonalnej (CDOiF) o profilu urazowo-ortopedycznym. Dobór urządzeń diagnostycznych wprost ukierunkowany na potrzeby ortopedii oraz fakt jego umiejscowienia na terenie jednej placówki medycznej umożliwia wykonywanie specjalistycznych badań, np. artrografia TK lub MRI, które już obecnie zaliczają się do europejskich standardów diagnostycznych. W ramach Centrum udostępniane są najnowocześniejsze urządzenia medyczne do których należą m.in.

 • TK (tomograf komputerowy):
 • MRI (rezonans magnetyczny) uzbrojony w
  • dedykowane cewki ortopedyczne – nadgarstek, kolano, stopa,
  • chrząstkogram , dyfuzję, łączenie obrazów,
  • dostępną opcję badań pod znieczuleniem.
  • Dwa aparaty RTG – w pełni cyfrowe
   • aparat RTG dwu-detektorowy w zawieszeniu sufitowym,
   • aparat RTG - ze skopią cyfrową (możliwość wykonania badania dynamicznego)
   • USG (ultra sonograf): z głowicą liniową do badań 3D i 4D
    • opcją wolumetryczną,
    • sondą 18 Mhz do badań mięśni i ścięgien.
    • Urządzenia do automatycznej analizy ruchu 2D i 3D,
    • Urządzenia do analizy aktywności mięśniowej z systemem do analizy sygnału EMG,
    • Urządzenia do oceny stabilności i równowagi,
    • Urządzenia do obiektywnej oceny i treningu funkcjonalnego wraz z systemem pomiarów dynamiki w warunkach izometrycznych, izokinetycznych i izotonicznych stawów,
    • Urządzenia do oceny wyskoku,
    • Urządzenia do oceny sylwetki

MISJA CMC

Istotę istnienia CMC określa sformułowana poniżej – oparta w dużej mierze na powszechnie wykorzystywanym przez samą firmę haśle – misja:

Przywracamy zdrowie aktywnym.

Naszą ambicją jest:

 • Przywrócenie pacjentom komfortu i radości aktywnego życia
 • Ciągłe poszukiwanie najskuteczniejszych metod leczenia
 • Ciągłe doskonalenie naszych umiejętności

Główne hasło „Przywracamy zdrowie aktywnym” oddaje naczelne przesłanie CMC – lekarze CMC potrafią przywrócić aktywność każdemu pacjentowi bez względu na to, czy jego uraz był efektem zwykłej, codziennej aktywności czy też profesjonalnej, wyczynowe aktywności sportowej.

„Przywracanie pacjentom komfortu i radości aktywnego życia” – celem leczenia jest nie tylko „naprawienie” urazu, ale  również przywrócenie pacjentowi, w największym możliwym stopniu, pełnego komfortu ruchu jaki miał przed urazem/chorobą. 

„Ciągłe poszukiwanie najskuteczniejszych metod leczenia” – ambicją CMC jest wykonywanie procedur medycznych na poziomie state-of-the-art.  Wiedza medyczna rozwija się w sposób ciągły, stąd kadra CMC zobligowana jest do systematycznego śledzenia najświeższych osiągnięć medyczno-naukowych i nieustającego poszukiwania nowych rozwiązań i ulepszania stosowanych metod.

„Ciągłe doskonalenie naszych umiejętności” – obok najświeższej teoretycznej wiedzy, aby skutecznie leczyć pacjenta niezbędne jest posiadanie wysoko rozwiniętych umiejętności praktycznych. Doskonalenie tych umiejętności odbywa się przede wszystkim przez wieloletnią praktykę lekarską, ale również poprzez aktywny udziały w branżowych warsztatach i szkolenia (zarówno w roli uczestników, jak i organizatorów i prowadzących). Dzięki doskonałym umiejętnościom lekarze CMC z powodzeniem leczą skomplikowane, a przez to stanowiące największe wyzwania medyczne, urazy pacjentów wyczynowo uprawiających sport.

WIZJA CMC

Wizja organizacji w przewidywalnej przyszłości związana jest, z jednej strony, z urzeczywistnieniem aspiracji zawodowych kluczowych pracowników i kadry medycznej, a z drugiej, z unikatowością takiego przedsięwzięcia stanowiącego dodatkową zachętę dla akcjonariuszy.

Wizja CMC:

Za 10 lat stworzymy referencyjne centrum doskonałości oparte na trzech filarach:

 • Praktyce klinicznej
 • Edukacji
 • Nauce

w dziedzinie układu mięśniowo-szkieletowego.

Tak sformułowana wizja pozwala sprecyzować następujące cele strategiczne na najbliższe 5 lat odnośnie każdego filaru ją tworzącego:

Praktyka kliniczna – poziom 3000 operacji rocznie finansowanych w modelu prywatnym oraz  uruchomienie ogólnopolskiej sieci rehabilitacji.

Edukacja – uzyskanie pozycji lidera na rynku szkoleń medycznych ukierunkowanych na ortopedię.

Nauka – uruchomienie centrum badawczo-rozwojowego układu mięśniowo-szkieletowego i uzyskanie statusu centrum doskonałości.

Lekarze CMC, podkreślając istotność praktyki lekarskiej, wyraźnie podkreślają ambicje stałego poszerzenia swojej wiedzy. Podkreślana jest ważność dla rozwoju Kliniki procesu edukacji młodej kadry medycznej przez doświadczony personel CMC. Istnieje przekonanie, że w CMC potrzebni są ludzie wyznający wartości i styl myślenia CMC. Rozwój pozostałych filarów działalności wynikać będzie z sukcesywnie rozwijanej praktyki klinicznej. Osiągnięcie efektu skali jest istotne dla stabilnego rozwoju zarówno części usługowej jak i nadbudowy naukowej. Opierając się na własnej, wyszkolonej przez specjalistów CMC kadrze możliwy będzie również rozwój terytorialny głównie w zakresie centrów rehabilitacyjnych. Rehabilitacja powinna stać się podstawowym filarem dalszego rozwoju CMC. Powodzenie leczenia w dużej części zależy od kompleksowej rehabilitacji pooperacyjnej.

Celem ilościowym stawianym przez lekarzy CMC jest osiągnięcie w przeciągu 3 latach pułapu 3000 operacji na rok.

DOMENA DZIAŁANIA CMC

Działalność CMC skoncentrowana jest na kompleksowym, skutecznym leczeniu schorzeń i urazów układu mięśniowo-szkieletowego (orto, spine, trauma). Tak zdefiniowany obszar stanowi domenę spółki.

Rynek działania CMC nie jest ograniczony geograficznie – Klinika nie adresuje swojej oferty do pacjenta z określonego terytorium. Naturalnym regionem działania Kliniki jest obszar Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej, jednocześnie bez wykluczania innych rynków, dla których Europa jest miejscem poszukiwania wysokojakościowych usług medycznych (np. Afryka Północna, Półwysep Arabski).

Klientem CMC jest pacjent w każdym wieku, któremu zależy na powrocie do sprawności ruchowej przy równoczesnym zachowaniu komfortu życia. Obecnie przeciętny klient CMC osiąga dochody na członka rodziny znacznie powyżej średniej krajowej. Należy jednak zauważyć, że CMC w żadnym momencie nie adresowała swojej oferty do klienta zamożnego. Segmentacja klientów pod kątem dochodów jest efektem przyjętego w Polsce systemu rozliczeń świadczeń medycznych, a nie celowych zabiegów marketingowych Kliniki. Jedyną wyróżnianą grupą klientów są sportowcy wyczynowi, jako grupa, której leczenie stanowi wyzwanie pod kątem umiejętności lekarskich oraz jako silny czynnik marketingowy.

KLUCZOWE KOMPETENCJE

Kluczowymi kompetencjami CMC jest duża zdolności do samo-uczenia się i identyfikacji nowo kształtujących się w otoczeniu wzorców. CMC dzięki unikalnemu połączeniu wiedzy naukowej, bezkompromisowej postawy w rozwiązywania problemów, odwagi w burzeniu standardów w projektowaniu procesu leczenia uzyskała pozycję pioniera/lidera w implementacji najskuteczniejszych, nowoczesnych metod przywracania do zdrowia w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego.

Kluczowa kompetencja CMC ma charakter rozproszony – osadzona jest na wielu elementach organizacji, choć jej głównym elementem jest zespół medyczny. Kadra medyczna Kliniki zbudowana jest z silnych indywidualności – wybitnych specjalistów i praktyków w swojej dziedzinie. Wysoka jakość leczenia oparta jest na umiejętności dokonywania wzajemnych, interdyscyplinarnych  konsultacji oraz wykorzystaniu tzw. feed-backu na każdym etapie leczenia. Siła kluczowych kompetencji CMC wynika z trudności w ich powtórzeniu w innej organizacji medycznej.

Kompetencje te umożliwiają wykorzystanie przewagi jaką daje pozycja pioniera (first-mover advantage). Dzięki nim CMC posiada zdolność wykorzystywania wewnętrznej wiedzy i informacji w procesie odkrywania i uczenia cechując się przy tym przemyślaną i krytyczną innowacyjnością wpisaną w organizację. Łącznie zbiór tych faktów kreuje w CMC przewagę pioniera na rynku w  swojej dziedzinie.

PRZEWAGI KONKURENCYJNE

Obok specyficznych kluczowych kompetencji zidentyfikowano silne przewagi konkurencyjne CMC pozwalające definiować strategie je wykorzystujące.

Spośród silnych przewag konkurencyjnych występujących w CMC warto wymienić:

 • Przewagę strukturalną opartą na niestandardowo wysokiej jakości świadczonych usług względem benchmarku rynkowego i dotychczasowej krajowej praktyki ortopedycznej.
 • Przewagę konkurencyjną mającą charakter kluczowego powiązania – CMC wytworzyła rozbudowaną sieć wzajemnych powiązań/kontaktów opartych w dużej mierze na zaufaniu i wdzięczności opiniotwórczych pacjentów. Przewaga ta ma charakter trwały ponieważ oparta jest na osobistych pozytywnych emocjach osób wspomagających rozwój CMC szczególnie w zestawieniu z wciąż dominującymi negatywnymi emocjami związanymi z publiczną opieką zdrowotną.
 • Unikatową wiedzę CMC – w powszechnej opinii Klinika uważana jest za „eksperta w swojej dziedzinie” – to przewaga konkurencyjna mocno wspierająca dwie wyżej opisane – specyficzne relacje i wysoką jakość usług.

Wszystkie przewagi konkurencyjne wspierane są przez kluczowe zasoby, do których należy zaliczyć zasoby ludzkie i nowoczesną infrastrukturę medyczną.

KONGRESY, SZKOLENIA CMC – PTTS

 

 1. I Naukowy Kongres PTTS, 23-25.10.2003, Warszawa, przy współpracy z EFOST
 2. Sympozjum ‘Urazy kolana u dzieci’, 3-4.09.2004, PTTS oraz Polskie Towarzystwo Chirurgii Dziecięcej, patronat Prezydenta m.st. Warszawy Lecha Kaczyńskiego, Konwent Naukowy Warszawskiego Szpitala dla dzieci, UNICEF, we współpracy z Biurem Łącznika WHO w Polsce oraz EFOST (Europejska Federacja Ortopedii i Leczenia Urazów Sportowych), Warszawa.
 3. II Międzynarodowy Kongres PTTS ‘Urazy tkanek miękkich w sporcie’, 6-8.10 2005, Warszawa

Organizowany przy współpracy z EFOST, dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

 1. John Bergfeld, MD - the Director of the Operating Room and Senior Surgeon, Department of Orthopaedic Surgery at Cleveland Clinic.
 2. Robert J.  Johnson, M.D. - Sports Medicine Physician, Fletcher Allen Health Care, Burlington, VT
 3. Lyly Micheli
 4. Sympozjum ‘Więzadło krzyżowe przednie. Problemy i kontrowersje w diagnostyce i leczeniu’, 26.02.2005, Wrocław.
 5. III Międzynarodowy Kongres PTTS, ‘Choroby przeciążeniowe e sporcie i ich profilaktyka. Wykorzystanie technik endoskopowych’, 20-23.09.2007, Warszawa.
 6. I Sympozjum z cyklu ‘Akademia Lekarza Rodzinnego’. ‘Staw kolanowy’, 6.12.2007, CEMED, Warszawa
 7. Sympozjum ‘Reumatologiczne przyczyny niepowodzeń w ortopedii’, 11.01.2008, CEMED Warszawa.
 8. Seminarium ‘Diagnostyka stawu kolanowego’, 2.02.2008, CEMED, Warszawa.
 9. I Sympozjum techników radiologii z cyklu badanie radiologiczne w ortopedii. ‘Kończyna górna – bark, łokieć, nadgarstek, ręka’, 5.04.2008, CEMED, Warszawa.
 10. I Sympozjum techników elektroradiologii. ‘Kończyna dolna – staw biodrowy, kolanowy, skokowy i stopa’, 10.01.2009, CEMED, Poznań.
 11. I Seminarium z cyklu: ‘Diagnostyka obrazowa w ortopedii’, 25.04.2009, CEMED, Warszawa.
 12. II Sympozjum techników elektroradiologii. ‘Kończyna górna – bark, łokieć, nadgarstek i ręka’, 16.05.2009, CEMED, Poznań.
 13. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej i Artroskopii dla Europy  Środkowo-Wschodniej, 12-13.06.2009, Warszawa. (I International Congress of Sports Traumatology and Arthroskopy for Central-Eastern Europe
  1. Lyle Micheli, MD  – Professor of Sports Medicine at Boston Children's Hospital, and Clinical Professor of Orthopedic Surgery and Sports Medicine at Harvard Medical School
  2. John Nyland, MD - Associate Professor, Department of Orthopaedic Surgery at the University of Louisville
  3. I Wizyta Studyjna  dla Policealnej Szkoły Edukacji Alternatywnej w Białymstoku, kierunek: Technik Masażysta oraz Pracownik Domu Opieki Społecznej, 11-12.06.2010, CMC, Warszawa.
  4. Szkolenie ‘Terapia tkanek miękkich’ i „Masaż sportowy’ – przygotowanie do  Maratonu Warszawskiego grupy 35 masażystów z PSEA, 20.09.2010, CMC, Warszawa.
  5. Seminarium techników elektroradiologii. ‘Nowoczesne badania radiologiczne w ortopedii’, 16.10.2010, CEMED, Warszawa.
  6. Kurs ‘Chirurgia kolana cz. 1’. Pierwszy w Polsce kurs na preparatach ludzkich, 15-16.10.2010, CEMED, Warszawa.

 

 

 

wróć
Dla polskiego Przedsiębiorcy
Szukaj placówki
Wybierz kategorię:
Wybierz placówkę:
Referencje

"I will be leaving Warsaw in a couple of days - it was an unbelievable experience for my husband and I. The staff are second to none - I was happy that my surgeon spoke English and made me feel at ease when I was so nervous in the operating room. I am still having water fall down my cheeks, but they are tears of happiness - I'm so glad I came and had the procedure!" 
Lila Cugini, Canada

 


"I went on a journey to Poland for health and received a treatment like nothing I've experienced in the past. Now I'm on a new journey of health and healing, I really feel like I've gone back in time and regained my health. I just feel so lucky on so many levels."

Darrell Foster, Canada

 


 

zobacz wszystkie
Innowacyjna Gospodarka